Herroepingsrecht

Alleen bij bestelling:


Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht zonder kosten van zijn aankoop af te zien, op voorwaarde dat hij de verkoper hiervan bij een ter post aangetekende brief op de hoogte brengt en dat de goederen ongebruikt zijn.   Elk beding waarbij de consument aan dit recht zou verzaken, is nietig.  Wat betreft het in acht nemen van de termijn, is het voldoende dat de kennisgeving verstuurd wordt voor het verstrijken van deze termijn.

Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg

Nieuws

03. Oktober 2018
17. Januari 2018